O KSIĘDZU


Ksiądz Leopold Szwankowski urodzony 12 kwietnia 1903 roku w Będzinie. Studia Teologiczne ukończył w 1924 roku w Seminarium Duchownym w Kielcach z wynikiem bardzo dobrym.


Z dniem 1 lutego 1935 roku ksiądz Leopold Szwankowski otrzymał administrację kościoła parafialnego w Skrzebowej. W Skrzebowej ks. Szwankowski koncentrował się głównie nie tylko na budowie kościoła, aczkolwiek warto zaznaczyć, że również w tym czasie ( w czerwcu 1937 ) obronił doktorat. Z dniem 1 lipca 1938 roku został przeniesiony na parafię Prochy w dekanacie grodzińskim ( powiat gostyński ). Po wybuchu wojny, podczas kampanii wrześniowej, pełnił funkcję kapelana, należał również do Armii Krajowej. Po wojnie, od października 1945 roku do października 1947, był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie na Warmii, od maja 1947 pełnił funkcję dziekana dwóch dekanatów:Orneta i Pieniężno. Zasłużył się tam przy budowie i renowacji kościołów w Ornecie i Krośnie. Kolejną parafią była Łódź, a następnie, od 1948 roku do ostatnich chwil życia, pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Elżbiety we Wrocławiu. Zmarł 29 lipca 1980 roku we Wrocławiu. Pochowany w Łodzi.

TEATR O KSIĘDZU LEOPOLDZIE SZWANKOWSKIM BUDOWY KOŚCIOŁA W SKRZEBOWEJ – 1936 ROK P.T. “BUDOWA KOŚCIOŁA W SKRZEBOWEJ 1936-1938” jest to film o budowniczym kościoła parafialnego w Skrzebowej. Film przedstawia przedstawienie teatralne z dnia 4.11.2012 w reżyserii Urszuli Mróz z okazji 75 rocznicy budowy kościoła parafialnego w Skrzebowej w latach 1936-1938 przez księdza dziekana dr Leopolda Szwankowskiego. Parafianie parafii w Skrzebowej z okazji 75 rocznicy budowy kościoła w Skrzebowej zorganizowali przedstawienie teatralne w którym zawarte jest przedsięwzięcie z pogranicza niemożliwych spraw do wykonania w okresie biednej parafii w okresie międzywojennym. W tym czasie młody ksiądz podejmuje się inicjatywy dla innych jego zwierzchników władzy kościelnej oraz władz gminnych niemożliwych z powodu braku pieniędzy i materiałów budowlanych. Jak się okazuje, że w niespełna 2 lata powstaje kościół z ruin drewnianych wcześniejszych zgliszcz, w których znajdował się tylko obraz Matki Boskiej z Skrzebowej. Za jego wkład w tak duże przedsięwzięcie i doprowadzenie kościoła do świetności, parafianie darują jemu kopię obrazu Matki Boskiej z Skrzebowej, która do dzisiaj znajduje się w posiadaniu jego rodziny, wychowanicy księdza, Zofii. Zdjęcie kopii obrazu z adnotacją znajduje się w tym filmie i podpisami autora i malarza obrazu oraz wdzięcznych parafian.